O nas

aboutus

Poznaj Fundację Prosta Droga

W roku 2013 miało miejsce 35.847 wypadków drogowych. W wyniku tych wypadków zginęło 3.357 osób, a 44.059 zostało rannych. Część z tych ofiar poniosła trwały uszczerbek na zdrowiu, ich droga powrotna do zdrowia, pracy i sprawności fizycznej jest długa i mozolna; te osoby liczą na naszą pomoc. W obliczu tych liczb i wobec skali osób poszkodowanych w roku 2014 powstała FUNDACJA PROSTA DROGA.

Naszym celem jest niesienie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych jak również uświadamianie kierowcom, jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie na drodze.
W roku 2015 uruchamiamy telefon pierwszego kontaktu, gdzie będzie można uzyskać informacje o możliwościach wsparcia rzeczowego, ale również psychologicznego i prawnego.
Również w roku 2015 rozpoczniemy pozyskiwać środki na pomoc psychologiczną, rzeczową i prawną dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. O efektach naszych działań będziecie Państwo na bieżąco informowani na naszej stronie.

Do naszych celów statutowych należą:
– pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom,
– działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– podnoszenie świadomości społecznej w zakresie pomocy i uzależnień,
– pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
– pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, reorientacja i aktywizacja zawodowa oraz wyrównywanie szans na rynku pracy osób bezrobotnych i czynnych zawodowo.

Fundacja współpracuje ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” w Szczecinie prowadzącym Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Współpracujemy również z Europejską Organizacją Victim Support Europe. Jesteśmy zarejestrowani w Sądzie Rejonowym w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000525013.

Wszystkich chętnych do wsparcia nas w działaniach Fundacji zapraszamy do współpracy!