Aktualności

wizytówka_prostadroga_ogolna_final.cdr

21.06.2015

XIV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”

Fundacja Prosta Droga wzięła udział po raz pierwszy w XVI Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych pn. „Pod Platanami”.

Tegoroczne spotkanie odbyło się na Jasnych Błoniach w Szczecinie w dniu 31.05.2015r.

W tej edycji swój dorobek zaprezentowało 163 organizacji pozarządowych.

Realizatorzy zadania: Gmina Miasto Szczecin, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”, Stowarzyszenie Media Dizajn, Fundacja Sektor3.