Aktualności

banner

22.06.2015

Międzynarodowa Konferencja Pomoc Dzieciom Krzywdzonym

W dniach 24-25 czerwca 2015 r. w budynku Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ulicy Rybackiej 1 odbędzie się dziewiąta Międzynarodowa Konferencja Pomoc dzieciom krzywdzonym.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest omówienie zmian prawnych i systemowych związanych z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz prezentacja międzynarodowych dobrych praktyk w zakresie wzmacniania ochrony i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci jako grupy szczególnego ryzyka.

W Konferencji czynny udział wezmą zarówno krajowi, jak i zagraniczni specjaliści, którzy podejmą problematykę z perspektywy teorii, badań i praktyki pomocy dzieciom i rodzinom – ofiarom przestępstw. Swój udział w roli ekspertów potwierdzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Victim Support Europe, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Victim Support Denmark, Weisser Ring Austria, a także Fundacji Dzieci Niczyje oraz lokalni eksperci. Słuchaczami Konferencji jest grupa ok. 250 profesjonalistów reprezentujących m.in. wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, służbę zdrowia, oświatę, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe.
Organizatorzy: Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”, Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Starosta Policki, Wójt Gminy Dobra, Wójt Gminy Kołbaskowo, Burmistrz Gminy Police, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Stowarzyszenie „ Azyl „ w Toruniu, Fundacja Prosta Droga.

Partnerzy: Victim Support Europe, Fundacja Dzieci Niczyje, Grupa Doradczo-Szkoleniowa

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Patronat medialny: TVP Szczecin